Sosyal girişimcilik, sosyal alanda çağdaş bir sorun olarak ortaya çıkmıştır; çünkü birçok devlet ve hayırsever sosyal ihtiyaçları karşılama, yoksulluk, işsizlik ve eğitim gibi sosyal sorunları çözme konusunda başarısız olmuştur.

Etkin bir şekilde iletişim kurabilmek, toplum medyasının başlatılması ve çalıştırılması için gerekli olan en önemli becerilerden biridir. Bir iletişim sırasında kelimelerin kullanılmasının, alıcıya gönderdiğimiz mesajın sadece %7'sini temsil ettiğini bilmek güzeldir. Diğer %38'i sözel olmayan bir şekilde nasıl iletişim kurduğunuzu ve mesajınızın diğer tarafça nasıl algılandığını içerir.

Medya, sosyal girişimcilik bağlamında önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal girişimciler sosyal projelerini televizyon, radyo, gazete, dergi, kitap, sinema, video oyunları, müzik ve internet gibi farklı medya formatları ile yayıyor; bilinçlendirme, sosyal kabullenme ve katılım ile sürdürülebilir bir büyüme elde edebiliyorlar.

Sosyal girişimcilik, sosyal alandaki sorunlara bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır; çünkü birçok hükümet ve hayırsever çabaları, sosyal ihtiyaçları karşılama ile yoksulluk, işsizlik ve eğitim gibi sosyal sorunları çözmede başarısız olmuştur.

Bir bakıma, arılar ve karıncalar bir topluluktur. Birlikte yaşar, birlikte çalışırlar ve birlikte çalışarak sorunları çözerler. Topluluktaki insanlar bir arada çalışarak ve bir kişi için çok büyük olan sorunları çözerek birbirlerine yardım ederler.

Basitçe söylemek gerekirse, bir şeylere farklı şekilde bakma yeteneğidir. Yaratıcılık, zorlukların, çözümlerin ve fikirlerin çoklu bakış açılarından veya zihin kümelerinden nasıl geçtiğini fark etmenizi sağlar. Örneğin, bir saniye için bir ağaç hayal edin. Nasıl hayal ettiniz? Yaprakları var mı? Hangi mevsimde hayal ettiniz? Ağacın özellikleri nelerdir?

Yazılı Basın, en eski bilgi dağıtım biçimlerinden biridir. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşabilmesi nedeniyle, en popüler reklamcılık biçimlerinden biri olmaya devam etmektedir (Prasad D.N ve Ramakrishna, 2015).

Topluluk radyo ve TV istasyonları genellikle 5 km'ye kadar erişebilen küçük bir coğrafi alanı kaplar ve ticari olmayan bir şekilde çalışırlar. Tüm topluluklara veya belirli bir etnik grup, yaş grubu veya çıkar grubu gibi çeşitli ilgi alanlarına hizmet edebilirler. Kamu radyo istasyonları, çeşitli kültürlerin ve ilgi alanlarının bir karışımını yansıtmaktadır. Örneğin diğerleri gençleri, dini toplulukları veya Silahlı Kuvvetleri ve ailelerini hedef alırken, siz kentsel veya deneysel müzik sunan istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

Dijital medyaya yönelik bilgi ve iletişim içeriklerinin üretimi ve World Wide Web'deki iletişim kanallarının yönetimi gerçek medya oluşturma süreci için kesinlikle gereklidir. Bu nedenle, dijital toplumu hedefleyen bilgilendirici ve iletişimsel içerik üretme yeteneği, Topluluk Medyası bağlamında çok önemlidir.