Социалното предприемачество произлиза като съвременен проблем в социалната област, тъй като много правителствени и благотворителни усилия не успяват да посрещнат социалните нужди и да решат социалните проблеми, включително бедност, безработица и образование.

Способността да общуваш ефективно е едно от най-важните умения, необходими за стартирането и управлението на общностни медии. Добре е да знаете, че използването на думи по време на комуникация представлява само 7% от съобщението, което изпращате на получателя. Други 38% се състоят в това как общувате невербално и как се възприема вашето съобщение от другата страна. Изразът на лицето, интонацията, дишането, темп на говорене и паузите, които правите, са също толкова важни, колкото и това, което казвате. Останалите 55% от съобщението, което предавате, се състоят в това как вашата външност се възприема от другата страна в комуникацията. Например дрехите, които носите, докато се срещате с бизнес партньорите си, рекламодателите или просто представителите на аудиторията, аксесоарите, които сте избрали за срещата (бижута, часовник, вратовръзка и обувки), цялостната ви хигиена, публикуваните от вас снимки в профилите ви в социалните медии или други медийни канали и др.

Медиите играят важна роля в контекста на социалното предприемачество. Чрез различни медийни формати - като телевизия, радио, вестници, списания, книги, кино видео игри, музика и интернет - социалните предприемачи могат да разпространяват своите социални проекти, и да получат устойчив растеж с повишаване на осведомеността, социалното възприемане, и участието.

Социалното предприемачество се появи като естествено решение на съвременните проблеми в социалната област след като много правителствени и благотворителни организации, въпреки положените от тях усилия, се провалиха в това да отговорят на съвременните социални нужди и да решат социални проблеми като бедност, безработица и образование.

Общността може да бъде определена като група от хора, които работят или живеят заедно в общ район. Тези хора често ходят в едни и същи училища, магазини и извършват подобни дейности. Те също така, често решават проблеми, като си помагат взаимно. Що се отнася до по-голямата общност, членовете в нея не биха могли непременно да ходят на едни и същи места, но те могат да вярват или да харесват едни и същи неща. Съществуват много общности, вероятно сте част от поне няколко. Нека започнем със вашето семейство. То е вид общност, защото обикновено хората в него живеят заедно и вършат заедно много неща.

Какво е това творчество?
Може просто да се каже, че това е умението да гледаме нещата по различен начин. Това е умението да осъзнаем как предизвикателствата, решенията и идеите се усещат от различни гледни точки, перспективи или умове. Такива могат да се проявяват като вътрешни мисли или изречени думи.

Печатните медии са една от най-старите форми на разпространение на информация. Поради способността си да достигат до широка аудитория, те остават една от най-популярните форми на реклама (Prasad D.N & Ramakrishna, 2015)

Общностните радиостанции обикновено обхващат малка географска зона с обхват до 5 километра и работят на нетърговски начала. Те могат да обслужват цели общности или различни области на интереси - конкретна етническа група, възрастова група или група със сходни интереси. Общностните радиостанции отразяват различни култури и пристрастия. Например, можете да слушате станции, които предлага градска или експериментална музика, докато други са насочени към млади хора, религиозни общности или въоръжените сили и техните семейства.

Създаването на информационно и комуникационно съдържание, ориентирано към цифровото общество, и управлението на комуникационните канали на World Wide Web са абсолютно необходими за действителния процес на създаване на медии. Следователно, способността за създаване на информативно и комуникативно съдържание, насочено към цифровото общество, е много важно в контекста на общностните медии.